De Kanaalstreek

Psychologiepraktijk De Kanaalstreek in Stadskanaal
Ga naar de inhoud
Aanmelding
U kunt zich niet meer aanmelden.

Intake
Na aanmelding nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak voor het eerste gesprek: de intake. Tijdens de intake (deze bestaat uit 1, meestal 2 gesprekken) worden uw klachten in kaart gebracht en bespreken we waar u aan wilt werken. De intake is er ook voor om wederzijds kennis te maken. Voor een succesvolle therapie is het namelijk belangrijk dat het klikt tussen cliënt en therapeut.
We vragen ook enige achtergrondinformatie zodat we beter kunnen inschatten welke behandelmethode het beste bij u past. Een deel van de informatie die nodig is voor een snelle start van de behandeling komt uit een vragenlijst. Ook later kunnen nog vragenlijsten gebruikt worden om een beter beeld te krijgen van uw klachten en de manier waarop u hiermee omgaat. Ten slotte wordt een diagnose gesteld door uw psycholoog, deze wordt met u besproken en samen bepaalt u het doel van uw behandeling.
Tijdens de intake kan ook duidelijk worden dat een behandeling elders beter is. Dat zou kunnen betekenen dat u terug gaat naar uw huisarts/poh-GGZ voor begeleiding, of voor behandeling naar de S-GGZ wordt doorverwezen.

Behandeling op maat
Bij de behandeling werken wij conform de GGZ-richtlijnen. De behandeling is individueel en persoonlijk; we stemmen de behandeling af op uw klachten, problemen en doelen. De therapie is erop gericht de gestelde doelen te bereiken. Hiervoor is behalve de deskundigheid van uw therapeut een actieve inzet van uw kant erg belangrijk. Daarom verwachten wij van u dat u bereid bent huiswerkopdrachten te doen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat het doen van thuisopdrachten de behandeling versnelt en de resultaten verbetert!
Meestal zijn 5 tot 12 sessies voldoende om de klachten aanzienlijk te laten verminderen en/of zelf weer verder te kunnen. De behandelsessies duren 45 minuten, bij EMDR worden soms dubbele sessies gepland (90 min.) Ook is ondersteuning via e-mail, e-health programma's en een telefonische of beeldbelafspraak mogelijk.  
Hoeveel gesprekken er nodig zijn hangt af van de diagnose, uw hulpvraag en wat u wilt bereiken. In het begin van de behandeling is de frequentie soms eenmaal per week, meestal eenmaal per twee weken. Tijdens het behandeltraject wordt regelmatig met u besproken of het doel of de aanpak van de behandeling bijgesteld moet worden. Wij werken met bewezen effectieve methoden ("evidence-based") en volgens de Multi-disciplinaire Richtlijnen GGZ en stemmen de behandeling zoveel mogelijk op de persoon af. Zo krijgt u een behandeling op maat.
Naast uw eigen gevoel wat de behandeling u oplevert maken wij ook gebruik van vragenlijsten om de voortgang en resultaten in kaart te brengen.

Privacy
Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. Aan niemand wordt informatie verstrekt zonder uw schriftelijke toestemming.

Klachtenregeling
Als u een klacht hebt hopen wij natuurlijk dat u die eerst met uw behandelaar bespreekt. Mocht dat onverhoopt niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u uw klacht indienen bij de  Klachtencommissie van het NIP (Nederlandse Vereniging van Psychologen). www.p3nl.nl/klachtenregeling/cliënten

Wat gebeurt er als uw therapeut ziek is?
Ook uw therapeut kan soms voor langere tijd uitgeschakeld zijn. Eén van de andere therapeuten binnen de praktijk zal dan uw behandeling overnemen.

Wat te doen in een crisissituatie?
In een crisissitutie buiten praktijkopeningstijden moet u contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost.
Terug naar de inhoud